بيل مکانيکي فايل مارکت فايل مارکت فايل مارکت فايل مارکت فايل مارکت فايل مارکت کانال تلگرام کانال تلگرام دنياي ماکت کانال تلگرام

کتاب راهنمای تعميرات و قطعات موتور ديترويت ديزل سري 60

کتاب راهنمای تعميرات و قطعات موتور ديترويت ديزل سري 60 کتاب راهنمای تعميرات و قطعات موتور ديترويت ديزل سري 60 Detroit Diesel SERIES 60 Service Manual & Parts Catalog فهرست مندرجات کلیات (General )استاندارد ساختار، کاربرد و نگهداری (Structure function and maintenance standard )تنظیمات و آزمایش ها (Testing and adjusting )باز و بست (Disassembly and assembly )استانداردهای نگهداری (Maintenance Standard )و ... و قطعات   مشخصات فایل: زبان: انگل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 55,000 تومان

کتاب راهنمای تعميرات موتور ديترويت ديزل سري 53

کتاب راهنمای تعميرات موتور ديترويت ديزل سري 53 کتاب راهنمای تعميرات موتور ديترويت ديزل سري 53 SERIES 53 Service Manual Detroit Diesel   فهرست مندرجات کلیات (General )استاندارد ساختار، کاربرد و نگهداری (Structure function and maintenance standard )تنظیمات و آزمایش ها (Testing and adjusting )باز و بست (Disassembly and assembly )استانداردهای نگهداری (Maintenance Standard )و ...  مشخصات فایل: زبان: انگلیسی فرمت: PDF تعداد صفحات: 753 ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 45,000 تومان

کتاب راهنمای تعميرات موتور ديترويت ديزل سري 92

کتاب راهنمای تعميرات موتور ديترويت ديزل سري 92 کتاب راهنمای تعميرات موتور ديترويت ديزل سري 92 SERIES 92 Service Manual Detroit Diesel   فهرست مندرجات کلیات (General )استاندارد ساختار، کاربرد و نگهداری (Structure function and maintenance standard )تنظیمات و آزمایش ها (Testing and adjusting )باز و بست (Disassembly and assembly )استانداردهای نگهداری (Maintenance Standard )و ...  مشخصات فایل: زبان: انگلیسی فرمت: PDF تعداد صفحات: 2188 ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 50,000 تومان
تعداد صفحه(1):